Polityka Prywatności

published on 01 October 2022

Drogi użytkowniku!

Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w Sieci. Wiedz, że Twoje dane są odpowiednio traktowane.

Szanując Twój czas, przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, jak przetwarzane są Twoje dane, wraz z wykazem powierzeń.

Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych osobowych w serwisie edukacjainwestycyjna.pl jestem ja, czyli: Tomasz Zarzyczny, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie Triumph Tomasz Zarzyczny, ul. Dworcowa 7/4, 38-540 Zagórz, o numerze NIP: 6871977847. Możesz się ze mną skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl lub numeru telefonu: (+48) 697 690 997.
 2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, w jakim operuje moja działalność oraz na jaki wyraziłeś zgodę.
 3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z mojej pomocy.
 4. Dbam o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.
 5. Dokonując zamówienia i/lub zapisując się na newsletter, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 6. Wykorzystuję narzędzia innych firm, aby odbierać płatności i zarządzać bazą danych czy społecznością. Aby to było możliwe, one również muszą przetwarzać Twoje dane osobowe. Lista tych firm została przedstawiona poniżej, w wykazie powierzeń.
 7. Korzystam również z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony oraz narzędzia, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.
 8. Podobnie jak niemal na każdej stronie internetowej, na mojej również wykorzystywane są pliki cookies.

Administrator

Administratorem danych osobowych strony internetowej edukacjainwestycyjna.pl, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Tomasz Zarzyczny, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie Triumph Tomasz Zarzyczny, ul. Dworcowa 7/4, 38 - 540 Zagórz, o numerze NIP: 6871977847.

Kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl lub telefonicznie: (+48) 697 690 997.

Twoje uprawnienia

Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.

Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej ze mną umowy.

Cele, w jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe

Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci wiadomości e-mail, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Zamówienia i wystawianie faktur

Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt lub usługę, podajesz mi oraz firmie obsługującej płatność dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Kontakt

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, podajesz mi przynajmniej swój adres e-mail. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać ze mną kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

Komentarze

Wykupując dostęp do platformy i społeczności otrzymujesz możliwość zamieszczania komentarzy i prowadzenia dyskusji w serwisie Discord. Wówczas wymagane jest założenie konta użytkownika w tym serwisie, co wiąże się z przekazaniem swoich danych podmiotom trzecim i udzieleniu zgody na ich przetwarzanie.

Discord jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez ten podmiot.

Dane widoczne podczas dodawania komentarzy wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy, chyba że wcześniej sam usuniesz swój komentarz, zostanie on usunięty automatycznie łamiąc regulamin i naruszając zasady społeczne i moralne lub gdy poprosisz o usunięcie komentarza.

W każdej chwili możesz zmieniać swoje dane, takie jak Nick użytkownika, wprost z ustawień serwisu Discord.

Wykaz powierzeń

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz dostarczenia Ci produktów i realizacji usług.

Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

 1. Zenbox Sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 2. ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, 5th floor, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera i w celu kontaktu z Tobą w ramach realizacji zamówienia czy usługi.
 3. EasyTools Sp. z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (mazowieckie), NIP: 9512554309 - w celu realizacji zamówień oraz dokonania przez Ciebie zakupów produktów i usług oferowanych przez serwis edukacjainwestycyjna.pl.
 4. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu kontaktu ze mną (Gmail), w celach analitycznych i marketingowych (Google Ads) oraz udostępniając Ci ankietę (formularz) Google Forms, a także korzystając z dokumentów Google Sheets.
 5. Meta Platforms, Inc., One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA - w celu wyświetlania Tobie reklam (Facebook Pixel i Meta Business Suite).
 6. Discord Inc., 444 De Haro St Suite 200, San Francisco, CA 94107 USA - w celu komunikacji wśród społeczności.
 7. Notion Labs, Inc., 2300 Harrison Street, Floor 2, San Francisco, CA 94110, USA - w celu udostępnienia Tobie treści cyfrowych.
 8. Unicorn Platform, Saint Petersburg, w celu wyświetlania strony głównej, stron bloga, a także wyświetlanie podstron w ramach Platformy Edukacyjnej.
 9. Stripe Inc., 354 Oyster Point Blvd South, San Francisco, CA 94080, USA - w celu realizacji Twoich zamówień i dokonywania płatności, a także wystawiania faktur.
 10. iFirma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 - w celu księgowania i rozliczania płatności oraz wystawianie faktur za Twoje zrealizowane zamówienia.

Logi serwera

Korzystając z mojej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia różne dane do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z jej wyświatlaniem.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Zgodę na stosowanie na mojej stronie plików cookies wyrażasz również za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej w swoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Wykorzystuję własne cookies w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. realizacji procesu zamówienia,
 3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
 2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Meta Platforms, Inc., One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook,
 4. Notion Labs, Inc., 2300 Harrison Street, Floor 2, San Francisco, CA 94110, USA - w celu udostępnienia Tobie treści cyfrowych,
 5. Unicorn Platform, Saint Petersburg, - w celu wyświetlania stron i podstron Platformy Edukacyjnej.

Korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie i odbieranie treści w serwisach społecznościowych i platformach przechowujących dane, treści i inne materiały oraz subskrypcja profilu społecznościowego, wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów tj.: Facebook, Discord, Instagram, Google (Gmail), YouTube, Vimeo, Twitter, LinkedIN, Notion.

Mogę osadzić na swoich stronach nagrania wideo z serwisu YouTube, Facebook, Instagram czy Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies tych serwisów.

Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą widoczne.

Ostatnia aktualizacja: 20 Stycznia 2023.

Built on Unicorn Platform