Nota Prawna

published on 01 October 2022

Znajdują się tutaj zasady i prawa, którymi kieruje się strona internetowa, w tym Platforma Edukacyjna (https://edukacjainwestycyjna.pl/).

Główne oświadczenia

 1. Inwestowanie jest zawsze obarczone ryzykiem, np. inwestując w akcje można stracić nawet całość zainwestowanego kapitału, a inwestowanie w instrumenty pochodne, z wykorzystaniem dźwigni finansowej, może doprowadzić do utraty większej kwoty niż zainwestowana.
 2. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły oraz materiały filmowe i dźwiękowe znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnej wiedzy i materiałów zamieszczonych w internecie oraz zaczerpnięte z innych źródeł.
 3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów mają charakter wyłącznie edukacyjny, informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne, podejmowane są zawsze indywidualnie i niezależnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
 5. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.
 6. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia autora / autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
 7. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów adresowane są do ogółu użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykupu, przechowywania danego instrumentu finansowego bądź udzielenia gwarancji na taki instrument danego instrumentu finansowego, przez co nie stanowią czynności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy i w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.)
 8. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów adresowane są do ogółu użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej skorzystania lub nieskorzystania z praw wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany lub wykupu takiego instrumentu danego instrumentu finansowego, przez co nie stanowią czynności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy i w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.)
 9. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów nie są przygotowywane na podstawie analizy sytuacji finansowej konkretnego użytkownika.
 10. Autor / autorzy wszystkich treści i materiałów na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów nie gwarantują pełnej integralności i nie odpowiadają za błędy w danych pochodzących od emitentów giełdowych lub innych zbliżonych źródeł, które to dane będą następnie importowane do baz danych zamieszczonych w ww. miejscach.
 11. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na stronie edukacjainwestycyjna.pl, w społeczności na Discord, na Platformie Edukacyjnej lub wysyłane mailowo do naszych klientów nie mogą być postrzegane i traktowane przez użytkowników jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.
Built on Unicorn Platform